نظر از: عابدی [عضو] 

دریانوردان دریادل ایرانی که در راه خدمت به میهن خود به دل آبهای آزاد چین در اقیانوس آرام زده بودند به جای مرزهای جغرافیایی، مرزهای جاودانگی را در نوردیدند و داغی جاودان بر دل ایرانیان نشاندند.

1396/10/25 @ 13:03


فرم در حال بارگذاری ...

کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان
دانلود مجلات فناوري اطلاعات